Услови за користење

Со веб-страницата https://monri.hr/ управува Монри Payments d.o.o., Улица града Вуковара 269Ф, Загреб, идентификациски број: 82551932122 (во натамошниот текст: Монри), и на овој начин ги известуваме сите корисници за условите за користење и пристап до нејзината содржина како се наведени подолу. Со користење на веб-страницата, потврдувате дека сте ги прочитале и целосно ги разбирате овие услови на користење во секое време и дека се согласувате со нив.

Иако Монри вложува разумни напори во одржувањето и достапноста на страницата и сите објавени информации да се точни и целосни во моментот кога корисникот ќе им пристапи, Монри не е одговорен за привремената недостапност на страницата, можните неточни или нецелосни информации или за какви било директна или индиректна штета што произлегува од или може да произлезе од пристап, злоупотреба, користење или неможност за користење на страницата, и затоа сите корисници пристапуваат на оваа веб-локација на сопствен ризик.

Корисникот на веб-локацијата има обврска и одговорност да ја користи исклучиво во согласност со соодветните прописи. Забрането е кршење на какви било безбедносни карактеристики на веб-страницата, како на пример, кршење на безбедносните мерки, тестирање на ранливоста на веб-страницата, испраќање вируси на страницата, попречување на користењето на страницата и слично. Секое прекршување на безбедноста на системот може да ве подложи на граѓанска и/или кривична одговорност.

Оваа веб-страница содржи или може да содржи информации од трети страни и врски до други веб-страници врз чија содржина Монри не може да влијае. Монри не дава гаранции за точноста или други карактеристики на таквите информации и не презема никаква одговорност за нив.

Монри е носител на сите авторски и други права на интелектуална сопственост на сите содржини што се наоѓаат на оваа страница. Забрането е пренесување, објавување, менување, репродуцирање, дистрибуирање, учество во преносот или продажбата, правење копии, испраќање и секаков друг вид на употреба на неговата содржина.

Монри ја почитува вашата приватност и можете да ја најдете целата политика за заштита на личните податоци на врската на дното на веб-страницата.

Толкувањето, примената и правните ефекти на овие услови за користење се регулирани со законот на Република Хрватска, чии судови се исклучиво надлежни за сите побарувања и спорови кои произлегуваат како резултат на користењето на страницата.

Монри го задржува правото да ги промени условите за користење без претходна најава. Со користење на веб-локацијата, се согласувате со изменетите услови и Монри не е одговорен за каква било штета предизвикана од таквите промени, затоа ве молиме периодично да ги прегледувате за да бидете свесни за можните промени