Политика за заштита на лични податоци

Монри како контролор на податоци

Monri Payments d.o.o., со адреса на: Улица града Вуковара 269Ф, Загреб, идентификациски број: 82551932122 (во натамошниот текст: Монри) како контролор на податоци, се грижи за заштитата на вашата приватност. Со оваа Политика за заштита на лични податоци, сакаме да ве информираме како ги собираме и обработуваме вашите лични податоци, како и да ве запознаеме со вашите права во согласност со Општата регулатива за заштита на податоците на ЕУ 2016/679.

Можете да нѐ контактирате на телефонските броеви или преку контакт образецот, кои се достапни на нашата веб-страница www.monri.hr во рубриката Контакт.

 

Службеник за заштита на податоци

Монри применува современи технички и организациски мерки за заштита на личните податоци на корисниците, а за сите прашања поврзани со заштитата на личните податоци назначивме службеник за заштита на податоците на кого можете да се обратите на dpo-monri@monri.com или писмено на адреса: Улица града Вуковара 269 Ф, Загреб, со назнака „за Службеникот за заштита на податоците“.

 

Кои лични податоци ги собираме

  1. Кога се пријавувате на нашиот билтен

Доколку сакате да примате известувања за нашите производи и услуги, можете да се пријавите на нашиот билтен преку веб-страницата. Во тој случај, ние ја обработуваме само вашата електронска адреса додека го примате билтенот. Со пријавувањето ни давате согласност, која можете да ја повлечете во секое време со одјавување од билтенот. Давањето информации за вашата електронска адреса и пријавувањето на билтенот, што ја претставува вашата согласност, се услови за примање на билтенот.

  1. Доколку сакате да станете член на тимот на Монри

На нашата веб-страница можете да најдете огласи за отворени работни места или можете да ни испратите отворена пријава во која можете да опишете што сакате да работите и како гледате на продолжувањето на вашата кариера во нашиот тим, како и да ни ја испратите вашата биографија. Ние ги обработуваме основните информации за кандидатот, информациите за контакт, информациите за образованието и работното искуство, како и други информации кои самиот кандидат ги доставува во својата биографија, а кои мораме да ги земеме предвид со цел засновање на работен однос, односно за да преземеме дејствија пред склучување на договор за вработување. Доколку сте се пријавиле на оглас за отворено работно место, вашите лични податоци ги обработуваме само за време на процесот на селекција и потоа ги чуваме на период од 24 месеци, а доколку ни испративте отворена пријава, истите ќе ги чуваме врз основа на вашата согласност додека не ни биде потребен нов вработен од вашиот профил, а најдолго на период од две години. Доколку сте испратиле отворена пријава, а потоа повеќе не сакате вашиот животопис да биде зачуван кај нас, информирајте го нашиот службеник за повлекување на вашата согласност и вашите податоци ќе бидат избришани.

  1. Кога ќе не контактирате преку образецот за контакт, е-пошта или телефон

На нашата веб-страница ви се достапни телефонските броеви на нашите услуги  како и образец за контакт преку кој можете да ни ги испратите вашите прашања. Правна основа за обработка на овие лични податоци е согласноста. Во тој случај, ние ги обработуваме вашето име и презиме, адресата на е-пошта и телефонскиот број, како и другите податоци што ни ги ставате на располагање, сé со цел и во периодот потребен да одговориме на вашето прашање.

  1. Кога ги користите нашите производи и услуги

При обезбедувањето на услугите за реализација на картични трансакции при купување производи/услуги преку Интернет, Монри може да настапи како контролор или процесор на податоци во зависност од договорниот однос кој го има склопено со поединечен деловен партнер.

При реализацијата на онлајн трансакциите, ги обработуваме следните лични податоци: име и презиме, адреса, поштенски број и град, телефонски број, адреса на е-пошта, број на картичка, рок на траење на картичката и CVC-бројот, кои корисниците ги внесуваат на електронските продажни места на трговци со кои имаме уредени договорни односи за плаќање на нивните производи и услуги. Целта на обработката е процесирање на трансакцијата заради плаќање на купените производи/услуги на трговецот, а Монри ги собира само оние податоци кои се нужен предуслов за реализација на трансакцијата.

Ве молиме имајте предвид дека Монри не го зачувува контролниот број на картичката, туку тој се проследува до Банката како издавач на картичката.

Вашите лични податоци се чуваат и обработуваат во временска рамка одредена со меродавните законски прописи, односно пет години од реализацијата на трансакцијата.

 

  1. Кога ќе ја посетите нашата веб-страница – Колачиња

Колаче е информација што може да се зачува на вашиот компјутер или друг уред како таблет или мобилен телефон кога посетувате веб-локација. Колачето ги зачувува вашите поставки, односно поставките за веб-локацијата, како што се саканиот јазик, сортирањето итн. На овој начин, содржината на веб-локацијата се прилагодува на вашите потреби. Колачињата можат да складираат низа информации, вклучувајќи и некои лични податоци, но само доколку тоа го овозможите.

Ние користиме колачиња за да ја утврдиме и анализираме посетеноста на веб-страницата и да ви овозможиме подобро искуство во користењето на сите услуги преку нашата веб-страница.

Можете да ги оневозможите колачињата со блокирање на вашиот компјутер преку поставките на интернет-прелистувачот, но тоа може да има негативен ефект врз користењето на интернет-страниците. Дознајте повеќе за колачињата во нашата Политика за колачиња.

Со кого ги споделуваме вашите лични податоци

Можеме да ги споделиме вашите податоци со трети страни:

  • обработувачи на податоци кои ни пружаат одредена услуга која вклучува обработка на податоци и кои имаат договорна обврска да одржуваат доверливост и да ја гарантираат безбедноста на обработката на вашите лични податоци;
  • пружатели на други услуги со кои соработуваме со цел да ги пружиме нашите услуги , т.н. трети лица;
  • државните органи на нивно барање.

 

Трансфер на податоци во трети земји

Контролорот го довери извршувањето на книговодствените и сметководствените задачи на поврзана компанија со седиште во Република Северна Македонија, која настапува како извршител на обработка. Според тоа, личните податоци на испитаниците (што се состојат претежно од името и презимето на лицето овластено за застапување и други релевантни лица) поврзани со клиентите и добавувачите на контролорот може да се пренесат во наведената трета земја само и исклучиво за опишаната цел, при што преносот е обезбеден со соодветни заштитни мерки во форма на Стандардните договорни клаузули на Европската комисија, склучени помеѓу контролорот и извршителот и кои им се достапни на испитаниците кај Службеникот за заштита на податоците на контролорот на податоците.

Вашите права 

Право на пристап

 

 

Во секое време, можете да побарате потврда дали вашите лични податоци се обработуваат и детални информации за обработката, особено за целта на обработката, за видот/категориите на лични податоци што се обработуваат, вклучително и пристап до вашите лични податоци, за примателите или категориите приматели и за предвидениот период во кој ќе се чуваат личните податоци.

 

Право на исправка

 

 

Имате право без одлагање да добиете исправка на неточни и нецелосни лични податоци.

 

Право на бришење

 

 

Имате право да побарате бришење на вашите лични податоци. Доколку барањето е оправдано и ако законот не нѐ обврзува да чуваме податоци, податоците ќе бидат избришани без непотребно одлагање.

 

Право на ограничување на обработката

 

 

Имате право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци во случаите предвидени во Општата регулатива за заштита на податоци ЕУ 2016/679. Особено, нагласуваме дека можете да ја ограничите обработката на личните податоци врз основа на легитимен интерес како законска основа за обработка.

 

Право на приговор

 

 

Имате право да се спротивставите на обработката на вашите лични податоци во сите случаи предвидени во Општата регулатива. Посебно укажуваме дека можете да поднесете приговор за обработка врз основа на легитимен интерес како правна основа за обработка и да ја ограничите или целосно да ја забраните обработката.

 

Со цел да се обезбеди и поедностави остварувањето на вашите права, подготвивме формулар за барање за остварување на правата на испитаниците, кој можете да го испратите до нашиот службеник за заштита на податоци на dpo-monri@monri.com. Можно е во одредени случаи да побараме од вас да го докажете вашиот идентитет.

Ако вашите лични податоци се предмет на обработка врз основа на ваша согласност, во секое време можете да ја повлечете својата согласност, но тоа нема да влијае на законитоста на обработката која се заснова на согласноста пред нејзино повлекување. 

Во случај да сметате дека обработката резултирала со повреда на вашите лични податоци и кршење на одредбите на Општата регулатива, можете да поднесете жалба до телото за надзор – Агенцијата за заштита на лични податоци.

Безбедност на обработката на личните податоци 

Ги собираме и обработуваме личните податоци на начин кој обезбедува соодветна безбедност и доверливост во нивната обработка и овозможува ефикасна примена на принципите за заштита на податоците, намалување на количината на податоци, обемот на нивната обработка, периодот на чување и нивната достапност. За таа цел, воведовме соодветни технички и организациски мерки за заштита кои гарантираат ниво на безбедност соодветно со ризиците поврзани со обработката на податоци и природата на личните податоци што се штитат, земајќи ги предвид карактеристиките и трошоците за нивното воведување.

Бидејќи услугите што ги пружа Монри вклучуваат обработка на податоци од картички, тие се собираат и обработуваат на високо ниво на заштита во согласност со стандардот PCIDSS со примена на криптографски методи.

Редовно ги прегледуваме обработките кои можат да претставуваат ризик за правата и слободите на поединците и преземаме соодветни мерки за заштита на личните податоци од случајно или незаконско уништување или случајна загуба, измена, неовластено откривање или пристап, особено во случаи кога обработката вклучува пренос на лични податоци преку мрежа и од сите други незаконски облици на обработка.

 

Измени и стапување во сила

Монри редовно ја прегледува, дополнува и менува оваа Политика за заштита на лични податоци за секогаш да ја одразува фактичката состојба на собирање и обработка на лични податоци. Сите измени и дополнувања ќе стапат во сила на датумот на објавување на оваа веб-страница.

Последните измени беа објавени: 25 март 2024 година.